Senast publicerat 02-11-2021 07:24

Föredragningslista AnDD 8/2021 rd Arbets- och näringsdelegationen Onsdag 27.10.2021 kl. 8.30

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Regeringens propositionRP 146/2021 rd

Sakkunniga: 

  • ledande expert Sanna Kyyrä arbets- och näringsministerietbilaga
  • direktör Kristiina Hietasaari Visit Finlandbilaga
  • verkställande direktör Timo Lappi Turism- och Restaurangförbundet rfbilaga

Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 

  • Lapplands förbundbilaga
  • Lapplands handelskammarebilaga

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är fredagen 29.10.2021 kl. 8.30 (distansmöte).