Innehållsförteckning
Föredragningslista
BmDD
1
2021 rd
Bostads- och miljödelegationen
Fredag 19.3.2021 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 5.3.2021: 
Sakkunnig: 
byggnadsråd
Pekka
Kalliomäki
miljöministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Päätetään asian käsittelyn lopettamisesta. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 15-03-2021 11:28