Innehållsförteckning
Föredragningslista
Kulturutskottet
Onsdag 3.3.2021 kl. 11.30
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
direktör
Anssi
Tuominen
Kajana stads utbildningsaffärsverk
bilaga
ombudsman (Kajanaland)
Heikki
Kallunki
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
bilaga
bildningsdirektör
Harri
Rinta-aho
Esbo stad
bilaga
strategidirektöt
Mats
Brandt
Österbottens välfärdsområde
bilaga
bildnings- och kulturchef
Mika
Penttilä
nätverket OPPIVA
bilaga
utbildningsdirektör
Mari
Routti
Villmanstrands stad
bilaga
skolpsykolog
Liisa
Vilkko
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
bilaga
enhetschef
Sanna
Imeläinen
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distanssammanträde torsdag 4.3.2021 kl. 12.00. 
Senast publicerat 03-03-2021 08:34