Senast publicerat 23-05-2022 13:28

Föredragningslista FrUD 21/2022 rd Framtidsutskottet Onsdag 25.5.2022 kl. 9.00

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023

Utskottets eget ärendeEÄ 5/2019 rd

Sakkunniga: 

  • utredningschef Johanna Ollila Centret för framtidsforskning, Åbo universitet
  • projektexpert Sanna Ahvenharju Centret för framtidsforskning, Åbo universitet
  • utbildningschef Leena Jokinen Centret för framtidsforskning, Åbo universitet

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 1.6.2022 kl. 09.00.