Senast publicerat 24-05-2022 14:05

Föredragningslista FsUD 50/2022 rd Försvarsutskottet Onsdag 25.5.2022 kl. 9.30

Gemensamt möte med Viro Riigikogu försvarsutskottet

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Övriga ärenden

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 31.5.2022 kl 10.30.