Senast publicerat 14-12-2021 11:41

Föredragningslista JbDD 12/2021 rd Jordbruksdelegationen 

Nästa sammanträde

Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.