Senast publicerat 17-06-2021 14:25

Föredragningslista JbDD 3/2021 rd Jordbruksdelegationen 

Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.