Senast publicerat 19-05-2022 16:45

Föredragningslista MiUD 51/2022 rd Miljöutskottet Fredag 20.5.2022 kl. 9.30

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Regeringens propositionRP 45/2022 rd

Sakkunniga: 

  • direktör, chefekonom Veli-Matti Mattila Finanssiala ry
  • lagstiftningsråd Anu Karjalainen miljöministerietbilagakl. 09.45
  • överinspektör Jorma Pietiläinen miljöministerietkl. 09.45

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på onsdag 1.6.2022 kl. 9.30.