Senast publicerat 19-05-2022 17:01

Föredragningslista ReUD 41/2022 rd Revisionsutskottet Tisdag 24.5.2022 kl. 12.30

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 14/2022 rd

Sakkunnig: 

  • riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio riksdagens kanslibilaga

4. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 16/2022 rd

Sakkunnig: 

  • förvaltningsdirektör Samu Paukkunen Utrikespolitiska institutetkl. 12.50

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 25.5.2022 kl. 11.30.