Senast publicerat 20-05-2022 09:40

Föredragningslista SkDD 26/2022 rd Skattedelegationen Fredag 20.5.2022 kl. 10.30

Distansmöte

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 77/2022 rd

Förhandsbehandling 

Sakkunniga: 

  • specialsakkunnig Pauliina Pitkänen finansministeriet
  • alv-substanssiasiantuntija Samu Honkanen Skatteförvaltningen bilaga

Keskustellaan jatkokäsittelystä 

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är tisdagen 24.5.2022 kl. 10.30 (E 451).