Senast publicerat 23-12-2021 12:50

Föredragningslista SkDD 41/2021 rd Skattedelegationen 

Nästa sammanträde

Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.