Senast publicerat 05-05-2022 15:31

Föredragningslista UndUD 10/2022 rd Underrättelsetillsynsutskottet Fredag 6.5.2022 kl. 13.30

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Aktuella frågor kring skyddspolisens verksamhet

Utskottets eget ärendeEÄ 34/2022 rd

Sakkunnig: 

  • avdelningschef Ilkka Hanski skyddspolisen

Beslutas om offentlighet för sakkunningyttrande. 

Utskottet beslutar om offentlighet för sakkunnigyttrande från skyddspolisen 28.4.2022 rd (UndUD 9/2022). 

4. Övriga ärenden

5. Övriga ärenden

6. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är vid senare tidpunkt.