Senast publicerat 24-05-2022 11:45

Föredragningslista UtUD 51/2022 rd Utrikesutskottet Tisdag 24.5.2022 kl. 12.00

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt grundlagen

MedborgarinitiativMI 2/2022 rd

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

4. Folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato

MedborgarinitiativMI 3/2022 rd

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

5. Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor

MedborgarinitiativMI 4/2022 rd

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

6. Åtgärdsmotion om att frånträda minfördraget från Ottawa och inleda tillverkning av infanteriminor i Finland

ÅtgärdsmotionAM 34/2022 rd

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

7. Åtgärdsmotion om att utträda ur Ottawakonventionen

ÅtgärdsmotionAM 18/2022 rd

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen käsittelyn eteneminen

Statsrådets USP-utredningUSP 17/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Sakkunniga: 

  • statsminister Sanna Marin 
  • understatssekreterare, EU-ärenden Jari Luoto statsrådets kansli
  • neuvotteleva virkamies, EU politiikkayksikön päällikkö Lotta Nymann-Lindegren statsrådets kansli
  • specialmedarbetare, internationella ärenden Lauri Voionmaa statsrådets kansli

9. Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 30.-31.5.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 59/2022 rd

Beredning 

Antecknas ha inkommit: målsättningspromemoria 19.5. 

Sakkunniga: 

  • statsminister Sanna Marin 
  • understatssekreterare, EU-ärenden Jari Luoto statsrådets kansli
  • neuvotteleva virkamies, EU politiikkayksikön päällikkö Lotta Nymann-Lindegren statsrådets kansli
  • specialmedarbetare, internationella ärenden Lauri Voionmaa statsrådets kansli

10. Övriga ärenden

11. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 25.5. kl. 11.00.