Senast publicerat 02-11-2021 07:31

Föredragningslista UtUD 55/2021 rd Utrikesutskottet Torsdag 21.10.2021 kl. 12.00

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Statsrådets utredning: Aktuella Natofrågor och Finlands Natopartnerskap

Statsrådets USP-utredningUSP 5/2019 rd
USP-kompletterande utredningUSPKU 13/2019 rd
USP-kompletterande utredningUSPKU 7/2020 rd
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 29/2020 vp

Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Sakkunniga: 

  • biträdande avdelningschef Tanja Jääskeläinen utrikesministeriet
  • enhetschef Otto Saxén försvarsministeriet
  • kansallinen turvallisuusviranomainen, suurlähettiläs Anu Laamanen utrikesministeriet

4.  Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd

Sakkunnig: 

kl. 13.00
  • underrättelsechef Juha Vauhkonen Huvudstaben

5.  Övriga ärenden

6.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 26.10.2021 kl 12.00