Senast publicerat 25-05-2022 11:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 108/2021 rd

Åtgärdsmotion om fridlysning av hotade sjöfåglar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum23.12.2021Första undertecknarenJari Myllykoski  /vänstÖvriga undertecknare6Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

01.02.2022
Ärendet sändes till jord- och skogsbruksutskottet.

Meddelat i plenum

04.02.2022
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Behandlingen fortgår sambehandlad

25.05.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vattenfåglarutrotningshotade arterfridlysningjaktfågelbestånd