AM 14/2020 rd

Åtgärdsmotion om ändring av 7 § i jaktförordningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum13.03.2020
Första undertecknaren
Jari  Myllykoski  /vänst
Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.
Talmanskonferensens beslut
Talmanskonferensen
Datum09.04.2020
Ärendet sändes till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Meddelat i plenum
Datum14.04.2020
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.04.2020
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordjaktlicenser  vitsvanshjort  förordningar   
Senast publicerat 17-04-2020 11:19