Senast publicerat 04-12-2020 13:05
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 147/2020 rd

Åtgärdsmotion om lån med statlig borgen för investeringar i ökad självförsörjning på energi och utsläppssnåla lösningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelat i plenum

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum25.11.2020Första undertecknarenAtte Harjanne  /grönaÖvriga undertecknare5Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

03.12.2020
Ärendet sändes till finansutskottet.

Meddelat i plenum

04.12.2020
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2020

Sambehandlade ärenden

Sökord

investeringarförnybara energikällorlånstatsgarantihushållklimatförändringar