Senast publicerat 09-12-2016 19:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 16/2016 rd

Åtgärdsmotion om att införliva vattkoppsvaccin i det nationella vaccinationsprogrammet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum21.04.2016Första undertecknarenOuti Mäkelä  /samlÖvriga undertecknare1Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

26.04.2016
sv_Asia lähetettiin social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

08.11.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

16.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vaccinkopporsmittsamma sjukdomar