Direkt till innehållet

AM 21/2017 rd

Senast publicerat 28-02-2019 10:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 21/2017 rd

Åtgärdsmotion om att i Finland inrätta ett system med investeringssparkonton för småsparare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum21.09.2017Första undertecknarenPeter Östman  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

13.10.2017
Ärendet sändes till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

12.02.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 279/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.10.2017
Behandlingen avslutad13.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

investerarehushållbankkontonkapitalbeskattning