Senast publicerat 17-05-2022 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 29/2019 rd

Åtgärdsmotion om förlängning av nätfiskeförbudet i saimenvikarens utbredningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum25.10.2019Första undertecknarenSaara-Sofia Sirén  /samlÖvriga undertecknare12Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

12.11.2019
Ärendet sändes till jord- och skogsbruksutskottet.

Meddelat i plenum

14.11.2019
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Behandlingen fortgår sambehandlad

17.05.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

saimenvikarenätfiske (fiske)begränsningar