Senast publicerat 12-12-2019 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 35/2019 rd

Åtgärdsmotion om att återta försämringen i hushållsavdraget

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum07.11.2019Första undertecknarenSari Tanus  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

12.11.2019
Ärendet sändes till finansutskottet.

Meddelat i plenum

14.11.2019
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Behandlingen fortgår sambehandlad

19.11.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

11.12.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.11.2019
Behandlingen avslutad26.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hushållsavdragstatsbudgetersysselsättning (åtgärder)arbetslöshet