Senast publicerat 26-06-2020 13:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo AM 39/2020 rd

Åtgärdsmotion om utarbetande av ett räddningsprogram för kommunerna under coronakrisen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Åtgärdsmotion Lämnats

Datum06.04.2020Första undertecknarenAnna-Kaisa Ikonen  /samlÖvriga undertecknare10Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.

Talmanskonferensens beslut

09.04.2020
Ärendet sändes till förvaltningsutskottet.

Meddelat i plenum

14.04.2020
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.

Behandlingen fortgår sambehandlad

17.06.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen, enda behandlingen

26.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat21.04.2020
Behandlingen avslutad23.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

coronavirussmittsamma sjukdomarkommunerstatsstödprogram (planer)