AM 43/2020 rd

Åtgärdsmotion om att minska på kostnaderna för bilåkning med anledning av coronaviruspandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Begäran om delegation
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum16.04.2020
Första undertecknaren
Ville  Tavio  /saf
Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.
Talmanskonferensens beslut
Talmanskonferensen
Datum21.04.2020
Ärendet sändes till finansutskottet.
 
Meddelat i plenum
Datum23.04.2020
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat23.04.2020
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbilism  kostnader  bränsleskatt  coronavirus  smittsamma sjukdomar   
Senast publicerat 12-06-2020 14:58