AM 44/2020 rd

Åtgärdsmotion om att förlänga slussportarna vid Saima kanal

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum17.04.2020
Första undertecknaren
Sheikki  Laakso  /saf
Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.
Talmanskonferensens beslut
Talmanskonferensen
Datum21.04.2020
Ärendet sändes till kommunikationsutskottet.
 
Meddelat i plenum
Datum23.04.2020
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.05.2020
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordSaima kanal  förlängning   
Senast publicerat 12-06-2020 14:58