AM 56/2018 rd

Åtgärdsmotion om införande av särskild skatt på energidrycker

Riksdagsledamöters förslag till andra åtgärder än lagberedning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum11.10.2018
Första undertecknaren
Päivi  Räsänen  /kd
Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.
Övriga undertecknare4
Talmanskonferensens beslut
Talmanskonferensen
Datum23.10.2018
Ärendet sändes till finansutskottet.
 
Meddelat i plenum
Datum26.10.2018
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum28.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.10.2018
Behandlingen avslutad13.11.2018
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordenergidrycker  miljöskatt  läskedrycker  sanitära olägenheter   
Senast publicerat 30-11-2018 12:37