Senast publicerat 17-11-2021 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 178/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra Museiverkets verksamhet (1 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
29.80.04

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum16.10.2020Första undertecknarenMikko Lundén  /safÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

06.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2020
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146, 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

museermuseiväsenMuseiverket