Senast publicerat 03-08-2021 11:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 340/2020 rd

Budgetmotion om slopat anslag för brådskande socialvård till personer som vistas olagligt i landet (‑ 2 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
33.60.37

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum16.10.2020Första undertecknarenVille Tavio  /safÄrendet har lämnats.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 13.11.2020. Riksdagen beslutade att minister Krista Kiuru har riksdagens förtroende.

Behandlingen fortgår sambehandlad

12.11.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2020
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2021 i propositionerna RP 146, 227/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad11.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

illegal invandringinvandraresocialvård