Senast publicerat 25-04-2022 15:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 392/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för reparation av grusvägar och vägar med beläggning utanför tätorterna (5 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
31.10.20

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum08.10.2021Första undertecknarenAno Turtiainen  /mtfÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

11.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

20.12.2021
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146, 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-265, 267-429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad10.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vägar