Senast publicerat 25-04-2022 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 420/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för reparation och förbättring av en lastningsplats för råvirke i Alavo (1 500 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
31.10.20

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum08.10.2021Första undertecknarenPeter Östman  /kdÖvriga undertecknare10Ärendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

11.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

20.12.2021
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146, 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-265, 267-429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad10.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

lastningråvirke