Senast publicerat 13-01-2023 12:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 450/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra vägen för gång, cykel- och mopedtrafik mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo (3 500 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
31.10.20

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum30.09.2022Första undertecknarenHeikki Vestman  /samlÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

28.10.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2022
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2023 i propositionerna RP 154 och 277/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-472/2022 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad13.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gång- och cykelbanor