Senast publicerat 13-01-2023 12:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 462/2022 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att anställa yrkesutbildade personer inom rehabilitering inom småbarnspedagogiken (5 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Enda behandlingen
Moment eller budgetlag
29.10.30

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum30.09.2022Första undertecknarenJohannes Yrttiaho  /vänstÄrendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

28.10.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2022
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2023 i propositionerna RP 154 och 277/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-472/2022 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad13.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rehabilitering (vård)småbarnspedagogik