BM 576/2018 rd

Budgetmotion om ökat anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs landsväg 313 på sträckan Vääksy—Vierumäki (1 840 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag31.10.20
Relevanta dokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum28.09.2018
Första undertecknaren
Martti  Talja  /cent
Ärendet har lämnats.
Övriga undertecknare10
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum16.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgång- och cykelbanor 

BM 576/2018 rd

Budgetmotion om ökat anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs landsväg 313 på sträckan Vääksy—Vierumäki (1 840 000 euro)

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag31.10.20
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum28.09.2018
Första undertecknaren
Martti  Talja  /cent
Ärendet har lämnats.
Övriga undertecknare10
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum16.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgång- och cykelbanor 
Senast publicerat 16-01-2020 11:13