BM 589/2018 rd

Budgetmotion om ökat anslag för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete för att öka understödet för studiecheckar som ska stödja utbildningen för invandrare (150 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag29.10.31
Relevanta dokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum28.09.2018
Första undertecknaren
Jani  Toivola  /gröna
Ärendet har lämnats.
Övriga undertecknare12
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum16.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinvandrare  utbildning  fritt bildningsarbete 

BM 589/2018 rd

Budgetmotion om ökat anslag för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete för att öka understödet för studiecheckar som ska stödja utbildningen för invandrare (150 000 euro)

Utarbetande och godkännande av statsbudget och tilläggsbudget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag29.10.31
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum28.09.2018
Första undertecknaren
Jani  Toivola  /gröna
Ärendet har lämnats.
Övriga undertecknare12
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum16.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinvandrare  utbildning  fritt bildningsarbete 
Senast publicerat 16-01-2020 11:28