Senast publicerat 16-01-2020 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo BM 595/2018 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att genomföra åtgärdsplanen för gång och cykling (20 000 000 euro)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad
Moment eller budgetlag
31.10.20

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Budgetmotion Lämnats

Datum28.09.2018Första undertecknarenKari Uotila  /vänstÖvriga undertecknare10Ärendet har lämnats.

Behandlingen fortgår sambehandlad

16.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gång (motion)cyklinglätt trafik