B 1/2018 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utskottets beslut
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum15.02.2018
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum16.02.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2018 rd och B 19/2017 rd . Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum07.05.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum09.05.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.03.2018
Behandlingen avslutad20.04.2018
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpartifinansiering  övervakning  öppenhet  korruption  valfinansiering  partier  bokföring  revision  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 24.6.2019 14:40