B 1/2019 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018

(Från ord till framtidsgärningar, Verksamhetsberättelse och bokslut 2018)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.04.2019
Lämnats avJubileumsfonden för Finlands självständighet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum02.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.09.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum25.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum26.09.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 1/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum27.09.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum30.09.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad20.09.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordframtid  cirkulär ekonomi  arbetsliv  hållbar utveckling  Sitra 
Senast publicerat 27-02-2020 19:52