Senast publicerat 15-08-2017 15:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 10/2016 rd

Regeringens årsberättelse 2015

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum21.04.2016Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

29.04.2016
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2016
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 3.6.2016.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2016.

Enda behandlingen

17.06.2016
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 10/2016 rd och B 15/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

23.06.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.06.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2016
Behandlingen avslutad13.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringarstatsekonomistatsbudgeterministerierbokslutUttalande av riksdagen