Direkt till innehållet

B 10/2018 rd

Senast publicerat 26-06-2019 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 10/2018 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum27.04.2018Lämnats avRundradions förvaltningsrådBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

02.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.6.2018.

Enda behandlingen

07.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

11.06.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

12.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.05.2018
Behandlingen avslutad01.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rundradiobolagtelevisionradiooffentlig servicetv-programradioprogramfinansieringRundradion