B 10/2019 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.04.2019
Lämnats avRundradions förvaltningsråd
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum16.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum22.10.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum23.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.05.2019
Behandlingen avslutad01.10.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordradio  television  nättjänster  förvaltningsråd  kommunikation  rundradioverksamhet  Rundradion 
Senast publicerat 03-03-2020 16:55