Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

B 10/2020 rd

Senast publicerat 10-12-2020 15:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 10/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum16.04.2020Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020
Behandlingen avslutad10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bokslutbokföringförvaltningStatens revisionsverk