B 11/2018 rd

Regeringens årsberättelse 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.04.2018
Lämnats avRegeringen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 11/2018 rd och B 17/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.05.2018
Behandlingen avslutad26.02.2019
+ Revisionsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Miljöutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordregeringspolitik  regeringsprogram  offentlig ekonomi  statsekonomi  statsbolag  kommunal ekonomi  ministerier  bokslut  Uttalande av riksdagen 
Senast publicerat 30.1.2020 14:52