B 11/2019 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.06.2019
Lämnats avRiksdagens justitieombudsman
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.06.2019
Asia lähetettiin grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 30.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum15.11.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagens justitieombudsmän  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  laglighetsövervakning   
Senast publicerat 03-03-2020 17:58