Senast publicerat 03-03-2020 17:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 11/2019 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum11.06.2019Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

12.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.06.2019
Asia lähetettiin grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 30.9.2019.

Bordläggning av betänkandet

12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.

Enda behandlingen

13.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.11.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakning