B 11/2019 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeEnda behandlingen
Enda behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.06.2019
Lämnats avRiksdagens justitieombudsman
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum12.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.06.2019
Asia lähetettiin grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 30.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.06.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagens justitieombudsmän  grundrättigheter  mänskliga rättigheter  laglighetsövervakning   
Senast publicerat 13.11.2019 16:34