B 12/2019 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum18.06.2019
Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum18.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum03.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum07.10.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum08.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.09.2019
Behandlingen avslutad25.09.2019
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordNorden  samarbete  utrikespolitik  säkerhetspolitik  gränser  försvarspolitik  Finlands delegation i Nordiska rådet 
Senast publicerat 03-03-2020 15:55