Senast publicerat 06-10-2020 12:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 12/2020 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum14.07.2020Lämnats avJustitiekanslern i statsrådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

justitiekanslerergrundrättigheterlaglighetsövervakningmänskliga rättigheterbarnskyddyttrandefriheträttegång