Senast publicerat 19-11-2021 09:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 12/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2021Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

05.05.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.10.2021.

Enda behandlingen

28.10.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Enda behandlingen

17.11.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.11.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.11.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2021
Behandlingen avslutad22.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

revisionbokföringverksamhetsberättelserförvaltningbokslutStatens revisionsverk