Senast publicerat 22-10-2021 13:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 12/2021 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum29.04.2021Lämnats avRiksdagens revisorerBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

05.05.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.09.2021
Behandlingen avslutad22.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

revisionbokföringverksamhetsberättelserförvaltningbokslutStatens revisionsverk