B 13/2018 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.04.2018
Lämnats avRiksdagens revisorer
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum02.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum24.10.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum25.10.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 13/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum26.10.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum29.10.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.05.2018
Behandlingen avslutad11.10.2018
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordrevisionsberättelser  riksdagsarbete  bokslut  verksamhetsberättelser  bokföring  förvaltning  Riksdagen 
Senast publicerat 25-06-2019 12:10