B 13/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum31.05.2019
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum05.09.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsekonomi  revision av statshushållningen  bokslut  offentlig ekonomi  statsbudgeter   
Senast publicerat 3.10.2019 13:37