Senast publicerat 05-03-2021 13:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 13/2020 rd

Verksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum22.12.2020Lämnats avDataombudsmannenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

datasekretessdataskyddsombuddatasäkerhetregisterpersonuppgifterövervakningDataombudsmannen