B 14/2017 rd

Regeringens årsberättelse 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.04.2017
Lämnats avRegeringen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum05.05.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.05.2017
Asia lähetettiin revisionsutskottetsom de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum01.12.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14, 9/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum13.12.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.05.2017
Behandlingen avslutad24.10.2017
+ Revisionsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kulturutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordregeringar  statsekonomi  statsbudgeter  ministerier  bokslut  Uttalande av riksdagen 
Senast publicerat 23.8.2019 15:11