Senast publicerat 23-08-2019 15:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 14/2017 rd

Regeringens årsberättelse 2016

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum27.04.2017Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

05.05.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.05.2017
Asia lähetettiin revisionsutskottetsom de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2017.

Enda behandlingen

01.12.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

12.12.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14, 9/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

13.12.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2017
Behandlingen avslutad24.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

regeringarstatsekonomistatsbudgeterministerierbokslutUttalande av riksdagen