B 14/2018 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum27.04.2018
Lämnats avRiksdagens revisorer
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum02.05.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum25.02.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum27.02.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.05.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordrevision av statshushållningen  bokföring  bokslut  verksamhetsberättelser  förvaltning  Riksdagens revisorer  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 25.6.2019 12:10